Club Pardals de Cant el Refilet de Rafelbunyol

Concursos

Concurs Social El Refilet 2012

El proper dimecres dia 18 y el dijous dia 19 del present des de las 19 h. a las 21 h., tindrà lloc en el Bar-Taverneta “EL COC”, ubicat a mitat del carrer “camí fondo” de Rafelbunyol, la inscripció dels pardalets que cada soci tindrá que presentar al concurs social que se celebrarà el diumenge dia 22 d’abril en els solars del polígon del Calvari/Rambleta al igual que l’any passat.

D’acord amb el que es va acordar en la última Junta General, les condicions per al concurs son les siguents:

  • Varietats a concursar: Passerell, Casernera, (Jóvens i Adults) i Verderol, Gafarró, Pinsà, Passerell Mixto i Cadernera Mixta (a ploma).
  • Totes les varietats tindràn un mínim de 3 premiots (1 paletilla de pernil, 2 formatge 3K. 3 surtidt d’embutits i gabia de Quevedo per als tres), reservánt-se  la directiva el dret a atorgar-nen de més segons el número de canxes de cada ploma a concursar.
  • El preu per pardalet serà de 3 Euros, i el mínim obligatori a presentar per soci serà de 3 pardalets. No hai ha llimit per a el que vullga presentarne de  més.
  • També s’abonarà la quota anual  que es de 35 € i de 17.50 € per a els menors de 18 anys o pensionists.
  • També se fará entrega de la renovació de les targetas federatives de la Federació de Caza de la Comunitat Valenciana i el pagament de la mateixa per a el soci que esté pendent de fer-ho, al igual que de les quotes anuals.
  • El dia del concurs cal estar a les 8 de la matí per a el precine de les gàbies, les quals tenen que ser homologades per a els concursos (de fusta noble y doble fil) i dur un separador lateral.
  • Els interessats en colaborar traguent pardalets a les canxes ho comunicaràn en el moment de la inscripció i els se farà entrega d’un cxaleco de caça.
  • Tots els socis estàn convidats l’esmorçar i al termini del concurs se farà entrega dels premits a els concursants guanyadors a càrrec de l’autoridad Municipal.

Escribir un comentario